הבירות

חברת הדאנס גמל שואפת להציג רק בירות ישראליות, תוך שימוש בטכניקות בישול קלאסיות עם מרכיבים ישראליים.

כל השנה

עונתיות